KVALITETSPOLICY


For å sikre og opprettholde vår rolle som en ledende produsent er det viktig å kunne tilby tidsriktige produkter med gode egenskaper til konkurransedyktige priser og betingelser. Dette skjer ved at vi ivaretar og videreutvikler den kompetansen og produksjonen som er arbeidet fram siden etableringen av virksomheten i 1895. Fabrikken spiller en aktiv rolle innen fagutdanning og har program for alle ansatte for å kunne oppnå fagbrev. 

Virksomheten er privat eiet, og eierne er aktive i den daglige driften av selskapet.

Våre kolleksjoner skal oppfylle brukernes forventninger til komfort og kvalitet. Vi har en målsetning om at alle våre produkter skal være produsert i henhold til Janusfabrikkens Code of Conduct og Oeko-Tex 100. 

For alle kunderelasjoner er leveransetider og leveransesikkerhet viktig.  Dette søkes oppnådd gjennom et ferdigvarelager som skal være tilpasset gjeldende etterspørsel og gjennom god intern og ekstern kommunikasjon.

Fabrikken samarbeider med ledende leverandører på alle virksomhetsfelt og arbeider aktivt for å styrke sitt tilbud av varer gjennom et nært og godt samarbeid med leverandørnettet.

Janusfabrikken følger alle offentlig pålagte regler og alle de lover som er relevant for vår virksomhet og våre produkter.

Janusfabrikken har en stor produksjon i Norge og er sitt samfunnsansvar bevisst i forhold til lokale og nasjonale myndigheter, nærmiljø og ved å vise en klar og aktiv miljøprofil. 

Vi skal sørge for å oppfylle krav og kontinuerlig forbedre virkningen av systemet for kvalitetsstyring. 


Sammenfattet er vår kvalitetspolicy at Janusfabrikken skal;

Være den fortrukne leverandør av undertøy, mellombekledning og sokker for våre kunder.

Det skal oppnås ved å: Levere gode og konkurransedyktige produkter i henhold til:

  • Markedets krav, behov og forventninger 
  • lover og forskrifter 
  • krav i ISO 9001

Vi skal møte de krav og forventninger øvrige interessepartnere har til virksomheten.
Revidere våre prosedyrer kontinuerlig for å søke forbedring
Benytte tilbakemeldinger fra kunder og medarbeidere til utviklings- og forbedringsprosjekter.

Sørge for at vårt personale til en hver tid har riktig kompetanse.