Dyrevelferd

Janusfabrikken og våre leverandører støtter fullt ut og arbeider etter de prinsippene som er skissert av IWTO (International Wool Textile Organisation) sine retningslinjer for sauevelferd, som er som følger:

1. Frihet fra sult, tørst og underernæring - gjennom jevn tilgang til ferskvann og fôr som er tilstrekkelig til å opprettholde full helse og styrke.

2. Frihet fra ubehag - ved å gi et passende beskyttet og komfortabelt miljø

3. Frihet fra smerte, skade og sykdom - ved forebygging, eller rask diagnose og behandling, non mulesing.

4. Frihet til å uttrykke normal adferd - ved å gi tilstrekkelig plass, egnede fasiliteter og selskap av dyrets egen art.

5. Frihet fra frykt og nød - sikre forhold og behandlinger som pålegges, unngå mental lidelse.