Retur og Bytte

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse.

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss:

Janusfabrikken AS, avd. netthandel
Stephansens veg 35, 5267 Espeland
tlf.: 55 53 58 54, e-post: netthandel@janus.no


For å kunne bruke angreretten må du underrette oss på en måte.
Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk.


For å overholde angrefristen, er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.


Virkningene av at angreretten brukes

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Vi foretar tilbakebetalingen via den betalingsløsningen vi har i vår netthandel (Stripe, Klarna, Vipps).

I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.


Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

Du må returnere varene eller levere dem til oss, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.
Du må selv bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.

Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.
www.janus.no

Skulle det være noe mer du lurer på, kan du kontakte oss på:
E-post: netthandel@janus.no
Telefon: +47 55 53 58 54
Velkommen tilbake til oss! Vennlig hilsen
Janus kundesenter
Janusfabrikken AS
Stephansens veg 35
N-5267 Espeland, Norway