Bruk av ullklær reduserer faren for mer plast i havet.  

Utslipp til vann: Klær av ull reduserer utslipp av plast til havet. Dette slår Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO) fast i sin rapport som du kan lese her.

Energiforbruk: Ullklær vaskes på lave temperaturer, noe som krever mindre energi enn vask på høyere temperaturer. Ullklær trenger ofte bare lufting og trenger derfor ikke vaskes så ofte som andre klær. Dette sparer også energi.

Avfallshåndtering: Ull er lett å resirkulere og nedbrytes raskt. Syntetiske plagg har lang nedbrytningstid. På Janusfabrikken utnytter vi mellom 80 og 90 prosent av stoffene vi produserer til klær. Det som blir til overs resirkuleres og gjenvinnes til håndstrikkegarn. 

Klimautslipp: Janusfabrikken har en stor fabrikk i Norge. Elektrisiteten vi bruker ved fabrikken kommer fra vannkraft og fabrikken har ikke utslipp til luft eller vann.

Det viktigste vi som forbrukere kan gjøre for klimaet når det kommer til klær, er å kjøpe gode og få plagg, samt å reparere, gi bort og resirkulere mest mulig når du ikke trenger klærne lenger. 

Dyrevelferd: Janusfabrikken og våre leverandører støtter fullt ut og arbeider etter de prinsippene som er skissert av IWTO (International Wool Textile Organisation) sine retningslinjer for sauevelferd, som er som følger:

1. Frihet fra sult, tørst og underernæring - gjennom jevn tilgang til ferskvann og fôr som er tilstrekkelig til å opprettholde full helse og styrke.

2. Frihet fra ubehag - ved å gi et passende beskyttet og komfortabelt miljø

3. Frihet fra smerte, skade og sykdom - ved forebygging, eller rask diagnose og behandling, non mulesing.

4. Frihet til å uttrykke normal adferd - ved å gi tilstrekkelig plass, egnede fasiliteter og selskap av dyrets egen art.

5. Frihet fra frykt og nød - sikre forhold og behandlinger som pålegges, unngå mental lidelse.